Ako čítať vzory na pletenie z Alize Puffy

Ako čítať vzory na pletenie z Alize Puffy

Vzory sa čítajú zdola nahor. Riadky čítame sprava doľava, potom zľava doprava. Spodný riadok je pracovná niť Alize Puffy s potrebným počtom očiek. Potom pokračujeme podľa vybraného vzoru.

Symboly v schémach na pletenie z Alize Puffy

Hladké očko

Cez očko v spodnom riadku pretiahneme očko z horného riadku smerom k sebe a potiahneme dohora.

Obrátené očko

Cez očko v spodnom riadku pretiahneme očko z horného smerom od seba a potiahneme hore.

Kríženie vpravo

Dve očká prekrížime tak, aby bolo pravé očko hore a upletieme obidve očká hladko.

Kríženie vľavo

Dve očká prekrížime tak, aby bolo ľavé očko hore a upletieme obidve očká hladko..

Zdroj: https://ellej.org/alize-puffy-basic/